نرم افزار های امنیت کامپیوتری رایگان ESET

ESET Malware Removal Tool

این ابزار به شما این امکان را میدهد که بصورت Stand-alone نرم افزار ها و پروسس هایی که بصورت Silent فعالیت های مخربی روی سیستم شما انجام میدهند و هیچگونه اطلاعی از فعالیت آنها ندارید را بصورت کامل از سیستم خود پاک کنید.

ESET AV Remover Tool

این ابزار به شما این امکان را میدهد که هر نرم افزار آنتی ویروس نصب شده قبلی را از روی سیستم خود بصورت کامل Uninstall نمایید.

دانلود برای سیستم – 64 بیت

دانلود برای سیستم – 32 بیت

ESET Online Scanner

یکی از قدرتمند ترین ابزار ESET Security که به شما اجازه میدهد سیستم کامپیتری خود را بطور کامل بصورت Online بدون نصب نرم افزار آنتی ویروس بر روی بستر وب اسکن نموده و نرم افزار ها و فایل های آلود به پروسس های مخرب را از روی سیستم خود پاک کنید.

دانلود ESET Online Scanner