• طراحی شبکه کابلی و وایرلس شبکه داخلی کارخانه و دفتر مرکزی شرکت محصولات غذایی تک محلات
  • مستند سازی و تهیه روش های اجرایی بهینه سازی شبکه و امنیت اطلاعات شرکت مهاد صنعت شرق. ( مشاوره فناوری اطلاعات و امنیت اطلاعات )
  • مستند سازی ، تهیه رویه های اجرایی امنیت اطلاعات بر اساس ISO 27001 و الزامات فنی شرکت خدمات پرداخت ایرانیان.
  • همکاری با ناظر اجرای پسیو شرکت خدمات پرداخت ایرانیان
  • اجرای پسیو و اکتیو سیستم های کامپیوتری و دوربین های مداربسته آژانس مسافرتی پایتخت ( تهران ).
  • اجرای پسیو پروژه توسعه شبکه بانک تجارت ( مدیریت شعب جنوب غرب تهران ).
  • مشاوره فناوری اطلاعات مرکز آموزشی استعداد های درخشان ( فرزانگان ) در جهت اجرای مدارس هوشمند طبق شیوه نامه ارائه شده از طرف وزارت آموزش و پرورش.
  • مشاوره ، طراحی و راه اندازی شبکه کامپبوتری دانشگاه آزاد اسلامی ( آذربایجان شرقی ).
  • راه اندازی ایمیل سرور، اینترنت سرور و فایل سرور داخلی در شرکت های کمپرسور سازی تبریز و آذریت تبریز (دفتر و کارخانه).

.

پروژه ها